Op Heemgaard

info voor werkgevers

Een (bijna) uitgeputte medewerker is voor iedereen een nare situatie. Natuurlijk voor de medewerker zelf, maar ook voor de collega's die het werk op moeten vangen is het pittig. En dan hebben we het nog niet over de kosten in geval van langdurige uitval. 
Speciaal voor medewerkers die dreigen uit te vallen door oververmoeidheid of een burn-out ontwikkelden wij een programma  om de energiebalans weer in evenwicht te brengen en een ziekteperiode te voorkomen of te verkorten. Hieronder vertellen we graag vanuit welke visie we werken en hoe we in praktische zin te werk gaan.

BALANS

Aanhoudende vermoeidheid of een burn-out beschouwen wij als een situatie van onbalans als gevolg van de uitputting van je energiebronnen. Het is het tegenovergestelde van vitaliteit. Vitaliteit betekent levenskracht.

Levenskracht is energie. Energie hebben is een voorwaarde voor duurzaam presteren.

 4 DIMENSIES

Onze aanpak is gericht op het hervinden van vitaliteit en richt zich op vier dimensies:

1. Je lijf (fysieke dimensie)

2. Je gevoel van zingeving (spirituele dimensie)

3. Je werk (mentale dimensie)

4. Je relaties (sociale dimensie)

 3 INVALSHOEKEN 
Op de tuin zorgen wij voor de

  • inhoudelijke begeleiding op de 4 dimensies, 
  • al werkend op een eetbare tuin met kruiden, eetbare bloemen en groenten en indien zinvol met 
  • een of meer sessies bij een ESB-therapeut of systemisch therapeut


BUITEN WERKEN WERKT 

Wij hebben ervaren dat de fysieke omgeving waarin je werkt aan het hervinden van energie enorm veel uitmaakt. Zeker als je de bodem van de energieput in zicht hebt. Werken in de natuur en met je handen heeft een positief effect op de gezondheid en op het energieniveau van mensen. Onze ervaring hiermee wordt breed ondersteund door wetenschappelijke inzichten. Buiten werken neemt daarom een grote plaats in in onze werkwijze.

 HET PROGRAMMA

Een deelnemer is in beginsel 12 weken op de tuin, maximaal 4 uur per dag tussen 10.00 – 14.00 uur, maximaal 4 dagen per week. Na een intakegesprek met de deelnemer en

eventueel de bedrijfsarts wordt een programma gemaakt waarin qua aantal dagdelen en intensiteit een opbouw en afbouw verwerkt zit.

 OPBRENGST EN KOSTEN

Het programma kan langdurige uitval van een medewerker door overmoeidheid voorkomen of verkorten en geeft de deelnemer de ruimte om duurzame keuzes te maken.

De kosten voor het programma bedragen maximaal € 5.400 excl btw.

De begeleiding wordt verzorgd door:

Jan de Jonge, coach/begeleider

Lia Hol, loopbaancoach, zingevingsspecialist en herborist i.o.

Wilt u onderzoeken of dit programma voor u en uw medewerker helpend kan zijn, maak dan een afspraak. Wij kijken graag met u mee.