Structuren van Zingeving

De wereld lijkt de voortdurende focus op economische groei en materiële vooruitgang moe te zijn. Je hoort steeds meer mensen zeggen dat de grenzen bereikt zijn. Met een veelheid aan maatschappelijke en persoonlijke crises als gevolg. Het idee van maakbaarheid, de prestatiedruk, het sturen op effiency zet ons leven klem.
Kan dat anders?
JA, zeggen veel mensen, dat kan zeker anders. 

Hoe dan?

Er zijn talloze initiatieven van mensen die vanuit een gedeelde zorg niet langer op iets of iemand wachten maar hun krachten bundelen en zelf aan de slag gaan. In het programma Structuren van Zingeving zoeken Ward Huetink, werkzaam bij Socires, en ik deze mensen en hun initiatieven op om er van te leren  en deze lessen door te geven. Om te begrijpen hoe wij weer gemeenschappen kunnen vormen en het ecologische, sociale en spirituele weefsel zich kan herstellen.

Onze opdrachtgever is Vrijzinnigen Nederland. Een landelijke levensbeschouwelijke vereniging die zoekt naar een manier om de samenleving beter te dienen en te antwoorden op de noodroep die zij wel degelijk hoort.


                "Het is onverantwoord dat we mensen laten opgroeien zonder spirituele dimensie."

Jim van Os, psychiater 
(Nieuwe leiders in Trouw, 24 juni 2022)